(+84) 0234 822934

SỨ MẠNG KHOA SINH HỌC

Khoa sinh học, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng về Công nghệ sinh học, Kỹ thuật sinh học của miền Trung và Tây nguyên đáp ứng nhu cầu của xã hội trong thời kỳ mới.

Giới thiệu về Khoa Sinh học

Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học, Đại học huế là đơn vị đào tạo các ngành Công nghệ sinh học,
Kỹ thuật Sinh học và Sinh học uy tín và có bề dày thành tích ở Khu vực miền trung và Tây nguyên.

Đội ngũ cán bộ được đào tạo bài bản ở các trường Đại học uy tín trong và ngoài nước, bao gồm: 1 Giáo sư - tiến sĩ, 10 phó giáo sư - tiến sĩ, 9 tiến sĩ và 12 thạc sĩ.

 • Đội ngũ giảng viên: Uy tín và có kinh nghiệm trong giảng dạy và NCKH
 • Phòng thí nghiệm: 7 PTN chuyên ngành và 2 PTN cơ bản
 • Học bổng: Cơ hội nhận nhiều học bổng giá trị
 • Hoạt động: Nhiều hoạt động ngoại khóa bổ ích
Chi tiết
About Images

Chương trình đào tạo

  Đào tạo đại học
 • Công nghệ sinh học
  Kỹ thuật sinh học
  Sinh học
 • Đào tạo cao học
 • Công nghệ sinh học
  Sinh học thực nghiệm
  Sinh học
  Quản lý Tài nguyên & Môi trường
 • Đào tạo nghiên cứu sinh
 • Công nghệ sinh học
  Sinh lý học thực vật
  Sinh lý học người & động vật

Tin mới

Quán triệt chỉ đạo của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ về việc tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, lễ hội, hội nghị, hội thảo… Ban tổ chức SAFB 2020 sau khi tham khảo ý kiến của Hiệp hội công nghệ sinh học châu Á quyết định tạm hoãn Hội thảo cho đến khi dịch bệnh được kiểm soát. Kính thông báo đến toàn thể Quý vị đại biểu trong và ngoài nước. Thời gian tổ chức hội nghị SAFB 2020 sẽ được thông báo sớm ngay sau khi tình hình cho phép.
Theo công văn của Đạihọc Huế, Sinh viên toàn Đại học Huế được nghĩ học đến hết ngày 16/2/2020.
Khoa Sinh học thông báo tuyển sinh cao học năm 2020, chuyên ngành: Sinh học, Sinh học thực nghiệm và Công nghệ sinh học. Cơ hội làm việc với đội ngũ giảng viên có bề dày về nghiên cứu khoa học, cơ hội làm thí nghiệm tại 7 phòng thí nghiệm chuyên ngành, được trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ cho nghiên cứu chuyên sâu. Cơ hội nhận học bổng toàn phần khi học cao học Ngành công nghệ sinh học.
Thời gian đào tạo 1,5-02 năm.
Thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2020.
Khoa sinh học xin thông báo tuyển sinh Đại học năm 2020. Tuyển sinh đại học ngành Kỹ thuật sinh học, Tuyển sinh đai học ngành Công nghệ sinh học
Khoa sinh học xin thông báo tuyển sinh Đại học năm 2020. Tuyển sinh đại học ngành Kỹ thuật sinh học, Tuyển sinh đai học ngành Công nghệ sinh học

Time Table


Monday - Friday:
9am-3pm
Saturday:
9am-1pm

Hội nghị SAFB 2020

Saturday:
2pm-5pm