(+84) 0234 822934

Bộ môn Công nghệ sinh học

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC được thành lập từ tháng 4 năm 1999. Bộ môn có chức năng đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ sinh học. Đào tạo kỹ sư từ năm 2004, thạc sĩ từ năm 2010 và tiến sĩ từ 2016.

GS.TS. Nguyễn Hoàng Lộc

Trưởng bộ môn

TS. Nguyễn Ngọc Lương

Phó Trưởng bộ môn

TS. Lê Văn Tường Huân

CBGD

TS. Lê Thị Hà Thanh

CBGD

Ths. Hoàng Dương Thu Hương

CBGD

CN. Nguyễn Tấn Vũ

Trưởng phòng thí nghiệm
Các hướng nghiên cứu chính
- Sản xuất và tinh sạch protein/enzyme tái tổ hợp
- Biểu hiện các gen mã hóa kháng nguyên tiểu đơn vị ở cây trồng và vi khuẩn
- Điều hòa biểu hiện gen trong các chu trình chuyển hóa thứ cấp ở tế bào thực vật
- Nhân giống in vitro thực vật
- Đa dạng di truyền
- Vi sinh vật môi trường