(+84) 0234 822934

Cơ cấu tổ chức

TS. Nguyễn Minh Trí

Trưởng Khoa

TS. Nguyễn Quang Đức Tiến

Phó Trưởng Khoa

GS.TS. Nguyễn Hoàng Lộc

Trưởng bộ môn Công nghệ sinh học

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Hồng

Trưởng bộ môn Sinh học ứng dụng

TS. Lương Quang Đốc

Trưởng bộ môn Tài nguyên sinh vật và Môi trường

Ths. Võ Đình Ba

Trợ lý tổ chức, HSSV

TS. Lê Văn Tường Huân

Trợ lý Nghiên cứu khoa học

TS. Phan Thị Thúy Hằng

Trợ lý sau đại học

Ths. Võ Văn Quý

Trợ lý ĐBCL

CN. Phan Tuyết Dung

Trợ lý giáo vụ/ Văn thư