(+84) 0234 822934

Đào tạo đại học

Chuyên ngành đào tạo bậc đại học

Các ngành đào tạo Đại học:
1. Ngành kỹ thuật Sinh học
 • Mã ngành: D420101
 • Số tín chỉ: 150 (4,5 năm)
 • Hệ: Kỹ sư
 • Chương trình đào tạo: Xem chi tiết
 • Chuẩn đầu ra: Xem chi tiết
Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học, Đại học huế là một trong hai đơn vị đào tạo hệ kỹ sư ngành Kỹ thuật Sinh học trong cả nước. Sinh viên được đào tạo ngành kỹ thuật sinh học các định hướng các kỹ thuật ứng dụng trong Công nghiệp, Môi trường, Y dược, Thực phẩm và Kiểm nghiệm an toàn sinh học. Khung chương trình được tham khảo từ các Trường Đại học uy tín trong và ngoài nước đã được kiểm định chất lượng. Hàng năm, chương trình đào tạo Kỹ thuật Sinh học được cập nhật phù hợp với xu hướng đào tạo trên thế giới và yêu cầu của nhà tuyển dụng. Học ngành Kỹ thuật sinh học, sinh viên có thể dễ dàng học ở các bậc đào tạo cao hơn và liên thông với các bậc đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ thuộc chuyên ngành Công nghệ sinh học. Sinh viên có cơ hội thực tập, thực tế ở nhiều công ty, nhà máy, xưởng sản xuất theo từng chuyên ngành học.
 • Cơ hội việc làm ngành Kỹ thuật Sinh học: Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật sinh học, sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận một số vị trí công việc dưới đây:
 • Chuyên viên tại các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực CNSH&CNTP, Quản lý chất lượng trong CNSH&CNTP, An toàn Sinh học.
 • Giảng viên, cán bộ nghiên cứu tại các trường đại học, viện nghiên cứu, viện kiểm nghiệm chất lượng của Việt Nam và quốc tế.
 • Kỹ sư tại các doanh nghiệp sản xuất và các tập đoàn đa quốc gia về lĩnh vực: axit amin, vacxin, dược phẩm, thực phẩm chức năng, các sản phẩm có hoạt tính sinh học.
 • Cán bộ kỹ thuật, quản lý chất lượng tại các đơn vị tư vấn, thiết kế, lắp đặt về CNSH, CNTP, quá trình và thiết bị trong CNSH.
 • Cán bộ kỹ thuật tại các đơn vị xử lý môi trường nước thải, chất thải hữu cơ và sản xuất phân bón hữu cơ, phân bón vi sinh.
2. Ngành Công nghệ sinh học
 • Mã ngành: D420101
 • Số tín chỉ: 150 (4,5 năm)
 • Hệ: Kỹ sư
 • Chương trình đào tạo: Xem chi tiết
 • Chuẩn đầu ra: Xem chi tiết
Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học, Đại học huế là đơn vị đào tạo ngành Công nghệ sinh học uy tín và có bề dày thành tích ở Khu vực miền trung và Tây nguyên.
 • Cơ hội việc làm ngành Công nghệ sinh học
 • Tiếp tục bậc Cao học và phát triển sự nghiệp nghiên cứu: Chương trình của ngành Công nghệ Sinh học - Nông - Y - Dược cho phép sinh viên tốt nghiệp chương trình Cử nhân lựa chọn tiếp tục theo học chương trình Thạc sĩ tại Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Huế và/hoặc tiếp tục học tập và nghiên cứu trong các lĩnh vực chuyên sâu như: Công nghệ sinh học phục vụ đời sống, Nghiên cứu hàn lâm, Giám định chất lượng, Nghiên cứu y sinh, Hóa - dược, Nông học, Quản trị dược học, Công nghệ dược phẩm, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ bảo quản sau thu hoạch v.v.
 • Kinh doanh và nghề nghiệp lĩnh vực công nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ Sinh học - Nông - Y - Dược tại Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Huế có nhiều cơ hội làm việc ở vị trí chuyên viên trong các lĩnh vực Công nghệ sinh học - Dược học - Nông nghiệp - Y học như: Chuyên viên tư vấn tại các công ty dược phẩm, y sinh, nông nghiệp hay công nghệ sinh học; Chuyên viên khoa học ở các cơ quan Nhà nước hoặc các Tổ chức Phi chính phủ (NGOs); cán bộ kĩ thuật tại các phòng xét nghiệm Y – Sinh; chuyên viên kinh doanh dược mỹ phẩm; chuyên gia bảo đảm chất lượng ngành Sinh - Dược, v.v.
3. Ngành Sinh học
 • Mã ngành: D420101
 • Số tín chỉ: 120 (4,0 năm)
 • Hệ: Cử nhân
 • Chương trình đào tạo: Xem chi tiết
 • Chuẩn đầu ra: Xem chi tiết
Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học hơn 60 năm đào tạo hệ cử nhân ngành Sinh học.
4. Thông tin liên hệ
- Về chương trình đào tạo/ tuyển sinh:
  Tel: (+84) 0234 822934     
  Email1: trihatrangthi@gmail.com    
  Email2: nqductien@hueuni.edu.vn
  Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế