(+84) 0234 822934

Thông tin cán bộ, giảng viên

TS. Nguyễn Minh Trí

Trưởng Khoa

TS. Nguyễn Quang Đức Tiến

Phó Trưởng Khoa

GS.TS. Nguyễn Hoàng Lộc

Trưởng bộ môn Công nghệ sinh học

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Hồng

Trưởng bộ môn Sinh học ứng dụng

TS. Lương Quang Đốc

Trưởng bộ môn Tài nguyên sinh vật và Môi trường

Ths. Võ Đình Ba

Trợ lý tổ chức, HSSV

TS. Lê Văn Tường Huân

Trợ lý Nghiên cứu khoa học

TS. Phan Thị Thúy Hằng

Trợ lý sau đại học

PGS.TS.Trương Thị Bích Phượng

PGS.TS.Phạm Thị Ngọc Lan

CBGD

Ths.Nguyễn Việt Thắng

CBGD

TS. Chế Thị Cẩm Hà

CBGD

TS. Nguyễn Ngọc Lương

Phó bộ môn CNSH

TS. Lê Thị Hà Thanh

CBGD

Ths. Hoàng Dương Thu hương

CBDG

Ths. Trần Vũ Ngọc Thi

Phó bí thư Liên chi đoàn

Ths. Võ Văn Quý

Trợ lý ĐBCL

CN. Phan Tuyết Dung

Trợ lý giáo vụ

Ths. Nguyễn Đức Tuấn

Nghiên cứu viên

Ths. Ngô Bảo Châu

Nghiên cứu viên

CN. Nguyễn Tấn Vũ

Kỹ thuật viên