HOẠT ĐỘNG CỦA SINH VIÊN

Dự án phân bón từ giun quế của SV Khoa Sinh học Huế
Nguyễn Thị Ngọc Trinh, Nguyễn Thị Minh Nga và Lê Thanh Bình (từ trái qua phải) lớp Công nghệ Sinh học K40, Dự án phân bón từ giun quế

Báo thừa thiên huế "Thành công với dự án phân bón từ giun quế"