TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2022 KỸ SƯ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

1. Ngành Công nghệ sinh học

 • Mã Trường: DHT
 • Mã ngành: 74202021
 • Số tín chỉ: 150 (4,5 năm)
 • Hệ: Kỹ sư
 • Chỉ tiêu: 70 (Xét học bạ: 15)
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, D08, D07
 • Chương trình đào tạo: Xem chi tiết
 • Chuẩn đầu ra: Xem chi tiết
 • Các hoạt động sinh viên
 • 2. Tổng quan

  Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học, Đại học huế là đơn vị đào tạo ngành Công nghệ sinh học uy tín và có bề dày thành tích ở Khu vực miền trung và Tây nguyên. Chương trình đào tạo được tham khảo từ các Trường Đại học uy tín trong và ngoài nước và phát triển theo hướng ứng dụng Công nghệ sinh học trong Công nghiệp, Môi trường, Y sinh, Thực phẩm. Chương trình đào tạo ngành Công nghệ sinh học được cập nhật thường xuyên, phù hợp với xu hướng đào tạo trên thế giới và yêu cầu của nhà tuyển dụng. Học ngành Công nghệ sinh học tại Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học, sinh viên có thể dễ dàng học ở các bậc đào tạo cao hơn như thạc sĩ, tiến sĩ thuộc chuyên ngành Công nghệ sinh học. Sinh viên có cơ hội thực tập, thực tế ở nhiều công ty, nhà máy, xưởng sản xuất theo từng chuyên ngành học. Được hỗ trợ toàn bộ kinh phí nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, sinh viên còn có cơ hội thực hành, thí nghiệm các kỹ thuật Công nghệ sinh học theo hướng ứng dụng ở 7 phòng thí nghiệm chuyên ngành và 2 phòng thí nghiệm cơ bản. Ngoài học bổng của Trường, sinh viên học tại Khoa Sinh học có cơ hội nhận nhiều học bổng khuyến học có giá trị của Khoa và các Bộ môn. Sinh viên còn có cơ hội tiếp xúc nhều học bổng giao lưu văn hóa, tập huấn ngắn hạn, học bổng học cao học, nghiên cứu sinh ở nước ngoài (Đài loan, Nhật, Hàn, Bĩ, Đức...).

  3. Nhu cầu thị trường ngành Công nghệ sinh học

  Công nghệ sinh học là ngành mũi nhọn, được Đảng và nhà nước ưu tiên phát triển hàng đầu nhằm đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong bối cảnh xã hội phát triển trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, ngành công nghệ sinh học một lần nữa được xác định là ngành học phù hợp với xu hướng phát triển chung của thế giới. Mục tiêu phát triển công nghệ sinh học thể hiện rõ trong nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng là tích cực đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, thực phẩm, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi, y dược và môi trường phục vụ nhu cầu của con người. Do đó, trong tương lai nhu cầu thị trường về nguồn nhân lực chất lượng ngành công nghệ sinh học trong cả nước, đặc biệt là khu vực Miền trung và Tây nguyên được dự báo là rất lớn.

  4. Cơ hội việc làm ngành Công nghệ sinh học

  Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật sinh học, sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận một số vị trí công việc dưới đây:
 • Tiếp tục bậc Cao học và phát triển sự nghiệp nghiên cứu: Chương trình của ngành Công nghệ Sinh học - Nông - Y - Dược cho phép sinh viên tốt nghiệp chương trình Cử nhân lựa chọn tiếp tục theo học chương trình Thạc sĩ tại Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Huế và/hoặc tiếp tục học tập và nghiên cứu trong các lĩnh vực chuyên sâu như: Công nghệ sinh học phục vụ đời sống, Nghiên cứu hàn lâm, Giám định chất lượng, Nghiên cứu y sinh, Hóa - dược, Nông học, Quản trị dược học, Công nghệ dược phẩm, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ bảo quản sau thu hoạch v.v.
 • Kinh doanh và nghề nghiệp lĩnh vực công nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ Sinh học - Nông - Y - Dược tại Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Huế có nhiều cơ hội làm việc ở vị trí chuyên viên trong các lĩnh vực Công nghệ sinh học - Dược học - Nông nghiệp - Y học như: Chuyên viên tư vấn tại các công ty dược phẩm, y sinh, nông nghiệp hay công nghệ sinh học; Chuyên viên khoa học ở các cơ quan Nhà nước hoặc các Tổ chức Phi chính phủ (NGOs); cán bộ kĩ thuật tại các phòng xét nghiệm Y – Sinh; chuyên viên kinh doanh dược mỹ phẩm; chuyên gia bảo đảm chất lượng ngành Sinh - Dược, v.v.

  5. Thông tin tư vấn

  Về chương trình đào tạo/ tuyển sinh:
 • Tel: (+84) 0234 822934
 • Email1: trihatrangthi@gmail.com
 • Email2: nqductien@hueuni.edu.vn
 • Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế; Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế,